I. THANH TOÁN TIỀN MẶT
+ Thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp tại Cửa hàng Ấm sắc thuốc Trường An
+ Thanh toán tại nhà/nơi nhận hàng cho nhân viên giao hàng
II. CHUYỂN KHOẢN
Ngân hàng Vietcombank ( Chi nhánh Kỳ Đồng – Hồ Chí Minh)
+ Chủ tài khoản: Bùi Văn Quang
+ Số tài khoản: 0721.000.571756
Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Chi nhánh 8- HCM)
+ Chủ tài khoản: Bùi Văn Quang
+ Số tài khoản: 102.007.108.489